Uma Caalat Furgacat

Akkel umeynitte furgacatih yab yan. Sahda uma caalatih akah yumbuylee marah furgacat lem takke.

Yallih Qangara ittemih "…Yalli uma marih mala yableeh,

baati kaat xayim yaaxigeemih sabbatah, kay malal yasuuleh."

(Saaree Kee Xaaqo 37:13)

Share