Qaadiik tan Ayro Furgacat

Nanu naasule waqdi, rufto kee qaafiyat nee baha'kkal ni amol tani gidbaabina makasitna.

Ah arac kaxxa harakat elle geyto. Adunya tambexe tanimiih kulli ayro sinam tassule waqdi le. Adagaa arac gexna kee gite elle gexnemili ney taysulem tiya net tambulem takke. Akkel geytintam, Qafar mari bicseh hiyya qaadik tan ayrot yaban furgacat.

Share