Qafiiyet Furgacat

         Nanu naasule waqdi, rufto kee qaafiyat nee baha'kkal ni amol tani gidbaabina makassitnay. Akkel kulli aynatak tan koh yaysulu wam furgacat yan.

 

Qafiyet kee xagar maqaane digir le caagid hinna'mmay Qaafiyet kee xagar maqaane haadol tanim waga hayta waqdi kaxxa asal kot baham taku bicta.

Akkel tanim qaafiyet xagar xaga furgacata assal koh bahan keh wagitay. Koh yaysuleenim takkek buxa mari koo kaxxih farcatana'gide ken waris hay.

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.