99 Migooqa

Sagala taban kee sagal takke Yallih migooqa Koran kee Hadis addal yenih. To migooqa Yallih caalat ne barisay. Usuku elle yani inna neh yaybuleemih sabbatah, Yallih migooqat kaa naaxigu duudna.

Share