Buxa Mariino Furgacat

Nanu naasule waqdi, rufto kee qaafiyat nee baha'kkal ni amol tani gidbaabina makassitna. Furgacata kee asal koh bahu wah aydaad ama’kkel geytimaanah

Buxa mari kaxxa farcat neh bahamih sabbatah buxa mara kee kataysiino furgacata ankacisa. Ah aracal tanim inkih asal siinih bahtam niya linno.

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.