Qallat Dadalisiyyi Yab

Qaafiyat caagidiiy ni ayyunti le gibdaabinay, qamal-maqaane kee qamal-umaane le caagid nee yascasse yab siinih bicsneh nan. Ama barnamijit tassitaanam niyat linnoh immay kaadu isin qafar mari isi manot dadalisam cubbussaanam sin catnam fanxa.