Sayyok Yallih Aydaad addal yan Barnamiji

Ta barnamiji sayyoh aydaadih addal tan baritto. Rufto baahe kee sayyok gidbaabini yab adal yan.