Ixig' Ixiga

Ixig’ixiga kaxxa tu xiq ley. Ni af le yan qaxa kee maqaana nee yaybuleenih. Qafar qaada addal, sinam tangorowe waqdi num ixig’ixiga baahek, sinam nagay tafrice. Akkel kaadu misinkica siinik yaynabu wa ixig'ixxiga aabeeton.

Ama ixig'ixiga sin kataysisih wariseenik, koh qajabsiteelon. "Yi kataysa tamannal tan ixxiga ankek baheh" kok waagiselon.

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.