Akki Hayyeyoona

Ta hayyeyoonitte isi fayda ley, mangomut yabana. Ta hayyeyoonitte numti caalat kee caagid neh warisana. Koh yamfaqoonay.

Share